Wat wij doen

Gedegen, creatief en een tikje non-conformistisch

Kwalificaties die niet alleen goed bij ons passen, maar die we ook koesteren. Het stelt ons namelijk in staat om opdrachten voor uiteenlopende opdrachtgevers uit te voeren en de antwoorden te vinden op complexe vraagstukken.

Naast een gedegen professionele achtergrond en de jarenlange ervaring is er bij ons volop ruimte voor verwondering, lef en plezier. Gedegen maar een tikkeltje non-conformistisch. Wij worden geïnspireerd door “klassieken” (Maister, Covey etc.) maar laten ons ook graag verrijken door persoonlijke interesses, maatschappelijke ontwikkelingen en niet in de laatste plaats onze klanten.

IQ@work voert geen actief beleid gericht op bepaalde markten en werkt niet vanuit een gesloten aanpak of methodiek. Dat ‘eenheidsdenken’ past niet bij de vraagstukken van onze klanten en ook niet bij ons. Elke situatie is anders en onze rol is hierop aanvullend. Vaak letterlijk ‘aanvullend’ doordat we het eigen vermogen van de organisatie versterken.

Onze definitie van resultaat is dat van een duurzaam effect. Een project is niet afgerond bij de go-live datum maar als het werkt voor de organisatie en de medewerker. Onze diensten werken aan een blijvend effect en zijn niet gericht op ‘de korte klap’.

Wij zijn actief in: Onderwijs, Financiële dienstverlening, Overheid, Zorg
Wij acteren als: Projectleider, (Project)coach, Transitiemanager, Programmamanager, Kwaliteitsmanager

Onze opdrachtgevers blijven gevrijwaard van lijvige contracten, lange opzegtermijnen, interne procedures of tarieven om onnodige overhead mee te dekken.

Wij richten ons op het versterken van het ‘eigen vermogen’ van de organisatie of personen. Stellen hen zelf in staat de verandering te dragen of de implementatie uit te voeren. Het volledig uitbesteden aan een externe partij is naar onze mening geen optie, omdat dit geen duurzame effecten oplevert.

Voorbeelden van opdrachten die wij onlangs hebben uitgevoerd:

  • Projectmanagement  ‘Studentinformatiesysteem’ bij een HO-onderwijsinstelling waarbij naast de ICT vernieuwing ook uniformering van processen en begeleiden van de organisatieverandering een rol speelt.
  • Coachen van een team met als doel het creëren van ‘een volgende stap’ met daarbij de focus op effectiviteit en perspectief.
  • Kwaliteitsmanagement in een project bij een landelijk opererende uitvoeringsorganisatie dat naast een procesvernieuwing ook de implementatie van een ERP applicatie omvatte.
  • Coachen van individuele medewerkers in hun werk in een veranderende omgeving.
  • Definiëren en implementeren van de gewenste en noodzakelijke wet- en regelgeving (Basel 3) voor een internationaal opererende financiële instelling.

Gedegen, creatief en een tikje non-conformistisch

Kwalificaties die niet alleen goed bij ons passen, maar die we ook koesteren. Het stelt ons namelijk in staat om opdrachten voor uiteenlopende opdrachtgevers uit te voeren en de antwoorden te vinden op complexe vraagstukken.

Naast een gedegen professionele achtergrond en de jarenlange ervaring is er bij ons volop ruimte voor verwondering, lef en plezier. Gedegen maar een tikkeltje non-conformistisch. Wij worden geïnspireerd door “klassieken” (Maister, Covey etc.) maar laten ons ook graag verrijken door persoonlijke interesses, maatschappelijke ontwikkelingen en niet in de laatste plaats onze klanten.

IQ@work voert geen actief beleid gericht op bepaalde markten en werkt niet vanuit een gesloten aanpak of methodiek. Dat ‘eenheidsdenken’ past niet bij de vraagstukken van onze klanten en ook niet bij ons. Elke situatie is anders en onze rol is hierop aanvullend. Vaak letterlijk ‘aanvullend’ doordat we het eigen vermogen van de organisatie versterken.

Onze definitie van resultaat is dat van een duurzaam effect. Een project is niet afgerond bij de go-live datum maar als het werkt voor de organisatie en de medewerker. Onze diensten werken aan een blijvend effect en zijn niet gericht op ‘de korte klap’.

Wij zijn actief in: Onderwijs, Financiële dienstverlening, Overheid, Zorg
Wij acteren als: Projectleider, (Project)coach, Transitiemanager, Programmamanager, Kwaliteitsmanager

Onze opdrachtgevers blijven gevrijwaard van lijvige contracten, lange opzegtermijnen, interne procedures of tarieven om onnodige overhead mee te dekken.

Wij richten ons op het versterken van het ‘eigen vermogen’ van de organisatie of personen. Stellen hen zelf in staat de verandering te dragen of de implementatie uit te voeren. Het volledig uitbesteden aan een externe partij is naar onze mening geen optie, omdat dit geen duurzame effecten oplevert.

Voorbeelden van opdrachten die wij onlangs hebben uitgevoerd:

  • Projectmanagement  ‘Studentinformatiesysteem’ bij een HO-onderwijsinstelling waarbij naast de ICT vernieuwing ook uniformering van processen en begeleiden van de organisatieverandering een rol speelt.
  • Coachen van een team met als doel het creëren van ‘een volgende stap’ met daarbij de focus op effectiviteit en perspectief.
  • Kwaliteitsmanagement in een project bij een landelijk opererende uitvoeringsorganisatie dat naast een procesvernieuwing ook de implementatie van een ERP applicatie omvatte.
  • Coachen van individuele medewerkers in hun werk in een veranderende omgeving.
  • Definiëren en implementeren van de gewenste en noodzakelijke wet- en regelgeving (Basel 3) voor een internationaal opererende financiële instelling.