IQ Center of Excellence

In het IQ Center of Excellence (CoE) stellen wij documenten, presentaties en andere downloads beschikbaar. Wij laten u graag kennismaken met onze manier van werken, overtuigingen en standpunten. Voor vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk met ons contact opnemen.

Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

De professionals van IQ@work hebben jarenlange ervaring in het onderwijs als projectmanager, verandermanager/coach en als kwaliteitsmanager. Kwaliteitsmanagement vervangt niet de rol van de projectleider of de accountant/auditor maar zorgt in opdracht van de stuurgroep voor het realiseren van de noodzakelijke kwaliteit zowel ten aanzien van inhoud als ten aanzien van het proces dat wordt gevolgd.

Kwaliteitsmanagement

Projectmanagement als kritische succesfactor?

Al jaren staat Projectmanagement in de top drie van kritische succesfactoren voor het slagen van een project. Het belang van het welslagen van projecten voor de totale organisatie neemt toe (Return on Investment). De technische en organisatorische complexiteit neemt echter ook toe.  Het is onze visie dat Projectmanagement goed is wanneer er niet alleen gestuurd wordt op de realisatie van individuele projecten en hun projectdoelstellingen maar juist ook op de realisatie van de onderliggende bedrijfsdoelstellingen. De business case van elk project moet standhouden. Zodra dit principe verlaten wordt, worden programma’s onbestuurbaar en raken bedrijfsdoelstellingen buiten beeld.

Projectmanagement

 

PRINCE2 ontmoet Socrates…

Het maakbaarheidsdenken van PRINCE2 kan misschien voorkomen dat een project mislukt, zekerheid over slagen geeft het allerminst. Socrates (ja die filosoof) heeft ondermeer gesprekstechnieken ontwikkeld die heel wel bruikbaar zijn in projecten en programma’s.

De Prins ontmoet Socrates

 

 

In het IQ Center of Excellence (CoE) stellen wij documenten, presentaties en andere downloads beschikbaar. Wij laten u graag kennismaken met onze manier van werken, overtuigingen en standpunten. Voor vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk met ons contact opnemen.

Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

De professionals van IQ@work hebben jarenlange ervaring in het onderwijs als projectmanager, verandermanager/coach en als kwaliteitsmanager. Kwaliteitsmanagement vervangt niet de rol van de projectleider of de accountant/auditor maar zorgt in opdracht van de stuurgroep voor het realiseren van de noodzakelijke kwaliteit zowel ten aanzien van inhoud als ten aanzien van het proces dat wordt gevolgd.

Kwaliteitsmanagement

Projectmanagement als kritische succesfactor?

Al jaren staat Projectmanagement in de top drie van kritische succesfactoren voor het slagen van een project. Het belang van het welslagen van projecten voor de totale organisatie neemt toe (Return on Investment). De technische en organisatorische complexiteit neemt echter ook toe.  Het is onze visie dat Projectmanagement goed is wanneer er niet alleen gestuurd wordt op de realisatie van individuele projecten en hun projectdoelstellingen maar juist ook op de realisatie van de onderliggende bedrijfsdoelstellingen. De business case van elk project moet standhouden. Zodra dit principe verlaten wordt, worden programma’s onbestuurbaar en raken bedrijfsdoelstellingen buiten beeld.

Projectmanagement

 

PRINCE2 ontmoet Socrates…

Het maakbaarheidsdenken van PRINCE2 kan misschien voorkomen dat een project mislukt, zekerheid over slagen geeft het allerminst. Socrates (ja die filosoof) heeft ondermeer gesprekstechnieken ontwikkeld die heel wel bruikbaar zijn in projecten en programma’s.

De Prins ontmoet Socrates